Materiálová kalkulačka

Tvar plochy

Rozmery plochy

Výpočet objemu

Merná hmotnosť materiálu

* sypná hmotnosť

* merná hmotnosť materiálu je orientačná v závislosti od druhu materiálu a vlhkosti

* pri zhutnenom kamenive je spotreba materiálu cca o 20 % vyššia

Výsledok

Potrebné množstvo materiálu